top of page

Okap centralny nawiewno-wyciągowy

A3OT - 521

A3OT-501 Render.png
A3OT-501 Rysunek.png

W zamówieniu podać wielkość i rozmieszczenie króćców

Okapy powyżej L = 2900 są skręcane

Okap z filtrami, króćcami i oświetleniem

Filtry H=500

Dla B =1800 maksymalna średnica króćca nawiewnego = 198

H = 450 mm

A3OT-501 Tabela Wymiarowa.png
bottom of page