top of page

Okap centralny

A3OT - 512

A3OT-501 Render.png
A3OT-501 Rysunek.png

W zamówieniu podać wielkość i rozmieszczenie króćców

Okapy powyżej L = 2900 są skręcane

Okap z filtrami, króćcami i oświetleniem

Dla: 1200 < B < 1600 filtry H=400

Dla B > 1600 filtry H = 500

H = 450 mm

A3OT-501 Tabela Wymiarowa.png
bottom of page