top of page

Okap centralny

A3OT - 511

A3OT-501 Render.png
A3OT-501 Rysunek.png

W zamówieniu podać wielkość i rozmieszczenie króćców

Okapy powyżej L = 2900 są skręcane

Okap z filtrami, króćcami i oświetleniem

H = 450 mm

A3OT-501 Tabela Wymiarowa.png
bottom of page