top of page

Okap przyścienny

A3OT - 501

A3OT-501 Render.png
A3OT-501 Rysunek.png

W zamówieniu podać wielkość i rozmieszczenie króćców

Okapy powyżej L = 2900 są skręcane

Okap z filtrami, króćcami i oświetleniem

Dla:
B < 950 filtry H=400;
B > 950 filtry H = 500

H = 450 mm

A3OT-501 Tabela Wymiarowa.png
bottom of page